Yönetici Nedir ? İdareci Nedir?

Özel sektörde ayrımsız bütün üstlere genel olarak “yönetici” denir.

Peki bu yöneticiler gerçekten yönetici mi yoksa aslinda idareci mi? Bu ayırımı yapmak aslında çok zor.

Yönetici verdiği emir ve talimatlarla, söyledikleri ve yaptıklarıyla takımını, bölümünü, şirketini, kurumunu ve altında çalışanları yeni yönlere sevkeden, olumlu ya da (tabii öyle olmasa iyi olur ama) olumsuz yönde değiştiren ve geliştiren kişidir.

Yönetici sorumluluk ve insiyatif, gerekirse risk alıp yön verir, karar alır veya alabilir/alabilmeli.

İdareci ise mevcut durumu muhafaza etmekle yükümlüdür. Risk almaz, alamaz, bu nedenle büyük kararlar alamaz. Varsa daha üst yöneticilerine danışmak zorundadır. Yeniliklere ihtiyacı yoktur.

Zaten adı üstünde idareci... Durumu idare eden değil mi?

Özetlemek gerekirse "yönetici yapar, idareci yaşatır diyebiliriz."

İşte bu noktada her sorumluluk sahibi çalışan yönetici olamaz, yetenekler, işe olan hakimiyet gibi etkenlerin yanı sıra yetkiler meselesi çalışanları sadece idarecilik konumuna itmektedir. Bazen de kişi risk almamak, alınan / alınacak kararın sorumluluğun kurtulmak için idareci kimliğini tercih etmektedir.

Zaten bir kurumda / şirkette bir ya da en fazla birkaç yönetici olmalıdır. Herkes yönetici olursa çok başlılık başlar. İdeal bir sistemde az sayıda yönetici, yeniliğe açık birçok idareci bulunmalıdır. Yeniliğe açık ifadesini özelllikle kullandım zira bazen idareciler mevcut durumu korumak adına yöneticilerin işini zorlaştırmakta hatta yönetici vasfı olan çalışanlarının önünü rahatlıkla tıkayabilmektedirler.

Yönetici Nasıl Olunur?

Ülkemizde yönetici olmak genelde üst kademede boşalan yöneticilik kadrosuna alt kadrodan terfi şeklinde olmaktadır. Bu şekilde terfi ettirilen yeni yöneticinin yönetim yetenekleri genelde kısıtlıdır. iş yaptırmaktan çok iş yapayı bildiği için bir çok işi kendisi yapar veya yapan kişilerin işlerine karışır.

Peki bu şekilde terfi eden yönetici nasıl tecrübe kazanır?

Kitap okuyarak, tecrübeli diğer yöneticilerden ders alarak, Yöneticilik Eğitimi alarak, Yüksek lisans veya MBA gibi sertifika programları gibi kendisini geliştirebilir. özellikle Yöneticilik ve liderlik eğitimlerine katılarak o konuda uzman kişinin tecrübelerinden de faydalanması gerekir.

Bir yöneticinin bilmesi gereken konular:

 • Güncel yönetim kavramları
 • Organizasyonlardaki örgütlenme
 • Kurum kültürü
 • Yönetim faaliyetlerinin özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik
 • Lider Yöneticinin Özellikleri
  • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
  • Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
 • Yönetici ve motivasyon
 • Çatışma yönetimi
 • Pareto analizi
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Yönetici ve karar verme
 • Takım kurma ve yönetme
 • Yöneticinin zamanı yönetmesi
 • Toplantıları yönetme
 • Raporlama ve takip
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık

İyi Bir Yönetici Nasıl Olmalıdır?

Yönetici veya Yöneticilik nedir?

Yöneticilik hayatta herkesin sahip olmayı arzu ettiği fakat gereklerini genellikle yeterince yerine getiremediği bir mevkidir.

Bir kişiye verilen her rütbe, makam veya amirlik; beraberinde taşıması gerçekten çok büyük bir ciddiyet gerektiren sorumluluklar getirir.

Yönetici makamının bir orkestra şefi pozisyonunda olduğunu unutmamalı,kemancının çalacağı “do” sesini ancak kendisinin yönlendirmesi ile mükemmel eseri sunabileceği bilincinde olmalıdır.

Yöneticinin de en başta bir insan olduğu hiç bir zaman unutulmamalıdır. Bu yüzden onlardan her zaman mükemmeli beklemeyiniz.

Günlük yaşantımızda herkesten birbirine göstermesi beklenilen saygı, sevgi, nezaket ve tevazu gibi erdemler yöneticiler için elzem davranışlardır.

Bunlara ilave olarak adil olmak yöneticiliğin olmazsa olmaz gereklerindendir.

Adaletli olmayan bir yönetici er veya geç başarısızlıkla beraber yok olmaya mahkumdur.
Çalışma ortamının güven ve huzurlu olması yöneticilerin elemanlarından daha iyi verim almalarına yardımcı olur.

Yönetilen -ruhi durumu- sakin olduğu müddetçe iş verimini daha da artırmak için gayret gösterecektir.
Şahsi olarak zamanımızdaki yönetim sıkıntısı eksikliğinin en önemli nedenini; yöneticinin sağ kolu olan elemanların sayıca eksikliğinde veya yetersizliğinde görüyorum.

Bir yöneticinin idaresi altındaki işletmedeki her konuyu en iyi şekilde bilmesi idealde belki gereklidir ama pratikte mümkün olmayıp beklenmemelidir.
Ne olarak adlandırılsa adlandırılsın yöneticinin sağ kolu pozisyonundaki kişi konusunda uzman, medyatik ve gündemde olmayan; olmaktan kaçınan, araştırmacı bir özellikte olmalıdır. Bu kişi aynı zamanda bilgi işlem teknolojilerini çok iyi bilmeli ve kullanmalıdır.

Personel seçiminde yönetici gayet titiz olmalı,dürüst, çalışkan ve güvenilir eleman seçimine dikkat etmelidir.

Yöneticiliğin diğer bazı özelliklerini de şöyle sıralayabiliriz:

 • Anadilini grammer dahil çok iyi bilmeli
 • En az bir yabancı dili çok iyi okuyabilmeli, yazabilmeli ve konuşabilmeli
 • Ruhsal dengesi sağlam olmalı
 • Herkesle selamlaşmalı, hiç kimseyi görmezlikten gelmemeli
 • Güvenilir olmalı
 • Karizmatik olmalı
 • Şeffaf olmalı
 • Kendisine gelen mektup ve yazıları aldığını belirten cevabı hemen yazmalı. Bu ciddiyetin en önemli ifadelerindendir
 • Huzurlu ve dengeli bir aile yaşantısı olmalı
 • Çocukları sevmeli, gençlere güvenmeli
 • Karşısındakinin anlattığı konuyu erken anlamış olsa da sözünü bitirmesini beklemeli
 • Dostlarını yönetici oldum diye unutmamalı
 • Gülümsemeli ve karşısındakileri de gülümsemeye teşvik etmeli
 • Çevresinde menfaatçi ve yalaka tabir edilen kişileri iyi tanımalı,onlardan karar mekanizmasında uzak durmalı
 • Bilgi işlem teknolojilerini çok iyi bilmeli, kullanmalı ve kullandırmalı, 
 • Sözlü söylemlerden ziyade, yazışmaya önem vermeli, sürekli not tutmalı
 • Turistik değil, bilgi ve gözlem dolu seyahatler yapmalı
 • Bilmediği konuları öğrenmede inanılmaz derecede azimli olmalı
 • Kendisini yönetici pozisyonuna layık görenleri utandırmamalı
 • Yerine getiremeyeceği sözleri vermemeli,verdiği sözü mutlaka yerine getirmeli
 • Sinirli iken hiç bir karar vermemeli, kararı ertelemeli
 • Yaptıklarını övmekten ziyade daha ileri başarılar için dayanak noktası olarak görmeli
 • Tarafsız olmalı, işçi işveren arasında eşit davranmalı
 • Konuşma ve diyaloglarını hoş fıkra ve anekdotlarla süslemeli
 • Uzmanı olmadığı konularda dinleyici rolü oynamalı ama sonunda bu konu hakkında bilgi edinmeli
 • Gereksiz tartışmalardan kaçınmalı, ikna yolları kapanırsa görüşmeyi başka bir zamana ertelemeli veya güvenilen ortak bir danışmanla fikir alışverişinde bulunmalı
 • Kızma hakkını karşısındaki kullandıktan hemen sonra kullanmamalı!
 • Elemanlarına ilgi ve şefkat göstermeli; konuşurken ses tonunu yükseltmemeli
 • Hakettiği ücreti almalı, aldığı maaşı haketmeli
 • Dış görünümüne dikkat etmeli
 • Takdiri aleni, tenkit ve cezalandırmayı teke tek yapmalı
 • İşyeri ile ilgili acı gerçekleri amirlerine mutlaka bildirmeli, gizlememeli, mümkünse yazılı olarak beyanda bulunmalı
 • Bütün elemanlarını, onları huzursuz etmeden kontrol etmeli, eksiklikleri yönlendirerek gidermeli
 • İşyerinde beyin fırtınası seansları düzenlemeli, fikirlerine değer verdiği insanlarla karar aşamasında mutlaka fikir alışverişinde bulunmalı.

Mutlu Bir Yönetici Olmanız Dileğiyle... 24.08.2019

İnsan Kaynakları Uzmanı 

    Ali Selman ELVER​

Paylaş