Türkiye’de Yabancıların Çalışmasının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Genel kural olarak, Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması şarttır.

Bunun yanısıra sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş ve özel kanunları gereği yabancıların yapamayacakları meslekler bulunmaktadır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 6. Maddesine göre; yabancılar tarafından diğer kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş meslekler için yapılan çalışma izni başvurularının reddedileceği belirtilmiştir.

Yabancılara yasak meslekler de açıklığa kavuşmuş oldu.

Yabacılara yasaklanmış meslekler aşağıda belirtilmiştir

- Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
- Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
- Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
- Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
-Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
- Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
- Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
- Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
- Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
- Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Paylaş