SEDEX BELGESİ

Sedex/Smeta Küresel tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları iyileştirme süreçleri için adanmış kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Sedex tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğudur. Katılımcı firmalar Sedex sistemine ortak bir veritabanına bağlanmak çalışmalara katılmak ve üyelerle irtibata geçebilirler.

Etik sosyal uygunluk denetimlerine giren firmaların denetim raporları diğer üye firmalara da açıktır buy olla tedarik zinciri oluşturulmaktadır.

Raporlarda esas Etik prensipler temel alınarak yapılan denetimlerdir.

KALİTE BELGELENDİRME / SOSYAL DENETİM

Neden Sedex ya da bilenen diğer adı ile ZARA DENETİMİ !

Sedex‘e katılmak size şu konularda yardımcı olabilir:

• Etik ve sorumlu iş uygulamaları organizasyonun iyileştirmeleri

• Çevreye sorumlu ve duyarlılık

• Verimliliği artırmak

• Zaman ve kaynak tasarrufunu sağlamakSEDEX DENETÄ°M ile ilgili görsel sonucu

• Tedarikçi katılımını arttırmak

• Sosyal sorumluluğun farkındalık

• Verimliliği artırmak itibar riskini azaltmak

• Sağlık ve güvenlik faaliyetlerin etkinliğini arttırmak

• Rekabet avantajı elde etmek

ZARA ONAYI (INDITEX TEDARİK KURALLARI)

Inditex Denetimi de diğer tüm sosyal denetimler gibi ILO Yasaları (Sözleşmeleri) ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine göre kurulur.

Eğer işyerinizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alıyor ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda Tecrübeli ve Konusunda Uzman ve İş Güvenliği Uzmanı olan bir firma ile çalışıyorsanız Inditex denetiminden kolayca geçebilirsiniz.

Inditex Grup bünyesinde Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oyshove Zara Home bulunuyor.

Firma Uterqüe markasını ise 2008’de bünyesine kattı. Bu markalardan birine çalışmak ve üretim yapmak istiyorsanız hemen okuyun.

Firmanızda kuracağınız sistem, Inditex Kodlar aşağıda genel olarak belirtilse de yasal mevzuatımızda geçen ve işçiyi ilgilendiren tüm yönetmelikler.

( Acil Durum ve Yangın, ilkyardım, İşyeri Hekimi, iş Güvenliği Uzmanı, Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Eylem Planı, Temsilci Seçimi, Şikayet Prosedürleri vb) ile ILO Yasalarını ve politikalarınız oluşturmanız gerekmektedir.

İnditex Tedarik Kuralları ve Sosyal Politikalar

1. Zorunlu çalıştırmama

2. Çocuk işçi çalıştırmama

3. Ayrımcılık Yapmama

4. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü

5. Sert veya insanlık dışı muamele olmaması

6. Güvenli ve Hijyenik Çalışma Koşulları

7. Ücret Ödemeleri Düzeni

8. Çalışma Saatleri Düzeni

9. Düzenli İstihdam

10. Üretimin İzlenebilirliği

11. İş Sağlığı ve Ürünlerin Güvenliği

12. Çevre Bilinci

13. Bilgilerin Gizliliği

14. Kod Uygulamaları

• Şeffaflık

• Ulusal Mevzuat Sözleşmeler ve Anlaşmalara Uygunluk

• Doğrulama

• Etik kurul

SEDEX NEDİR ?

TANIMLAR : A grubu satınalan,

                       AB hem satın alan hem tedarikçi,

                        B ise sadece tedarikçi olan üyeler

A veya AB grubundan bir üye iseniz, kendinize aşağıdaki 23 sektörden AB ve B üyelerden bir en uygun tedarikçiyi (veya size uygun olan etik bir işletmeyi(tedarikçiyi) seçmeniz oldukça kolay olacaktır.

Sedex in en önemli faydalarından birisi, kendisiniz iç denetim, bağımsız denetim veya müşteri denetimi yolu ile kolayca ifade etmeniz, haksız rekabeti önleyici kurallara uygun fiyatlandırmalarla rahatça iş olanağı bulabileceğiniz dünya düzeyinde bir platformdur. Bu platform üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi ve denetlemeyi kabul etmişler demektir.

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal sorumluluk, “işletme sahip, ortak ve/veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına göre hareket ederek işletmelerini yönetmesi” olarak ifade edilirken; iş etiği, “işletmede çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu” ortaya koymaktadır.

Sosyal sorumluluk, aslında bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişimi ifade ederek; “bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine” yönelik eylemleri kapsamaktadır.

Sosyal Sorumluluk denetimleri işletmenizin müşteri tarafından SEDEX denetim kontrol listesine göre denetlenerek uygun kanıtlarla raporlanmasıdır. Müşteri bu olumlu (doğrulanmış rapora) göre kararını verir ve sedex veri tabanına girmenizi sağlar.

SEDEX DENETİM ile ilgili görsel sonucu

Peki sosyal sorumluluk denetimlerinde karşınıza neler çıkacaktır?

Bu tarz denetimler, ulusal ve uluslararası iş ve işçi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan profesyonel ekipler için oldukça kolayken, daha işçisine sigorta yapmayı bile zul gören işletmeler için ulaşılamayacak kadar zor bir hedeftir.

Gelen denetçi öncelikle “İŞ Kanunu” İş güvenliği Kanunu, İSG Yönetmelikleri, ILO Yasaları vb yasalara, tedarik kurallarının sedex tarafından öngörülen kriterlere uygun olarak yapılıp yapılmadığına, işçi görüşmelerinde olumlu gözlemler bulmaya çalışır.

Burada bir danışmanlık firması ile çalışmanızın Sedex Kurallarının işletmenizde kolayca yorumlanarak işin planlanması ve yürütülmesi sürecinin hızlanmasına, komple işçi eğitimlerinin bu danışmanlık hizmeti içerisinde alınmasına faydası olacak, bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız.

Danışman tarafından önerilen çalışmaların hızla yapılması halinde İsg yönetmelikleri uygulayan bir işletme için 2-3 aylık bir eğitim süreci yeterli olabilecekken, sıfırdan başlayanlar için en az 1 yıldır.

Bir örnekle gidecek olursak teorik olarak anlattıklarım, pratikte daha kolay anlaşılacaktır sanırım;

Personelinizin işletmenizde veya müşterinizin işletmesinde “Giriş-çıkış saatleri (mesailer), fazla mesailer, izinler vb” şeffaf ve doğru hesaplanarak ödenmelidir.”

Denetimde en az 12 aylık verilere bakılacağı için bu tarz verileri tutmayan işletmeler için bugünden itibaren 1 yıl kadar mesai çizelgesi (imza ile giriş çıkış veya PDKS kartlı geçiş sistemleri) kullanmanız halinde diğer çalışmalar tamam olsa dahi en az 1 yıl sonra denetime girmeniz daha mantıklı olacaktır.

Sedex denetimi başarılı bir şekilde tamamlanmış olması, denetimin daha sonradan yapılmaması anlamı doğurmamalıdır.  Zira işletmenizin zaman içinde aynı koşulları sürekli kılıp kılmadığına dair habersiz ziyaretler olacak ve denetimler devam edecektir.

Yapılan denetimlerde tutulan olumsuz tutanaklar kalite ve belgenizin değerlendirme puanlarını etkileyecektir.

Belki de yıl içinde alınan birkaç olumsuz puan Sedex denetimlerince belgenizin iptaline kadar gidecektir.

Bu bakımda Kalite Güvence, Belgelendirme iş ve hizmetleri sürekli güncel hizmet alınmasını zorunlu kılar…

Böylelikle sizler asli işinizi yaparken, SEDEX standartlarına uygun iş yapmanın ayrıcalığını yaşayınız.

Bu hizmetler konusunda ELVER DANIŞMANLIK profesyonel uzmanlarından danışmanlık hizmeti alarak belge onayınızı ve sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Paylaş