1. İŞE MÜRACAAT VE KABUL SÜRECİ
1.1. İşe Müracaat Formu
1.2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
1.3. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
1.4. Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Suriyeli)
1.5.Genç İşçi Sözleşmesi
1.6. Kısmi Süreli (Part Tıme) İş Sözleşmesi
1.7. Tam Süreli (Full Tıme ) İŞ Sözleşmesi
1.8. Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi
1.9. Deneme Süreli İş Sözleşmesi
1.10. Takım İş Sözleşmesi
1.11.Görev Tanım Formu
1.12.Fazla Mesai Onay Formu
1.13.Aile Geçim İndirim Formu (Agi)
1.14. Zaman Düzeltme Muvafakatı
1.15.Oryantasyon Formu
1.16.İsg Eğitim Formu (8 Saat)
1.16.1. İsg Eğitim Sınav Soruları (8 Saat)
1.17. İsg Eğitim Formu (12 Saat)
1.17.1. İsg Eğitim Sınav Soruları (12 Saat)
1.18.İsg Eğitim Formu (16 Saat)
1.18.1. İsg Eğitim Sınav Soruları (16 Saat)
1.19. Acil Durum Eğitim Formu
1.19.1.Acil Durum Sınav Soruları
1.21.Kkd Kullanım Eğitimi
1.22. KKD Teslim / Zimmet Tutanağı
 
2. İŞE DEVAM SÜRECİ
2.1. İşletme İç Yönetmeliği
2.2. İşletme Disiplin Yönetmeliği
2.3. İşletme Sosyal Uygunluk Prosedürleri
2.4. İşe geç gelme / gelmeme tutanağı
2.5.Çalışana verilen ihtar tutanağı
2.6.Noterden çekilecek ihtarname
2.7.Performans Değerlendirme Formu
2.8. İzin Talep Formu
2.9. Maaş Artış Yazısı
2.10. Yıllık İzin Cetveli
2.11. İş Kazası Tutanağı
2.12. Ramak kala Olay Tutanağı
2.13. Kimyasal Eğitimi
2.14.Makine Ekipman Kullanımı Eğitimi
3. İŞTEN AYRILMA SÜRECİ
3.1. İstifa Dilekçesi
3.2.Disiplin Soruşturma Karar Evrakı
3.3. Sözleşme Feshi Bildirimi 
3.4. İkale Sözleşmesi
3.5. İbraname
3.6. Çalışma Belgesi
 

Paylaş