İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HANGİ HİZMETLERİ KAPSAR? 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak, yapılmadığındaki İdari Para Cezaları görmek ve indirmek için tıklayınız.

Sizler için İş Sağlığı ve Güvenliğini Net ve Doğru Bir Şekilde Özetledik !

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve zaman içinde  Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli, İşyerlerinda isg hizmetleri yürürlüğe girmiştir.

Halk arasında Az Tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği ertelendi denildiğinde, hiçbir şekilde hizmet alınmayacağı gibi yanlış algı yaratılmıştır. Oysa ilgili yasa ile sadece AZ TEHLİKELİ VE 1- 49 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA (Aylık işyerine gidip gelme) maddesi ertelenmiştir. Diğer iş ve hizmetlerin ( C ) yapılması zorunludur. Yapılmadığında işyerlerine kesilecek idari para cezaları ektedir.

İşletmeniz için, daha önceden bu hizmetleri almış iseniz veya halen alıyorsanız; Risk Değerlendirme Raporu, Acil Eylem Planı, (5 kişilik ekip tarafından yapılıp yapılmadığına) Çalışanların Temel isg eğitimlerinin AÇSHB / İBYS sisteminden bildirilip bildirilmediğine ve İSG KATİP sisteminde kayıtlı İşyeri hekimi ve İş Güvenliği uzmanınızın olup olmadığını veya devam edip etmediğine bakınız ve belirli aralıklarla kontrol ediniz. 

Yarın telafisi mümkün olmayan idari para cezaları ile karşı karşıya kalacağınız gibi herhangi bir iş kazası durumunda tazminat ödemeniz mümkündür.

A. İSG KATİP SİSTEMİ NEDİR ?

1. AÇSHB /İsg-katip sisteminden tehlike sınıfına bakılmaksızın, İşyeri hekimi ve İş Güvenliği ataması yapılır.

1.1. Sgk’da İşveren sıfatı ile tanımlanan kişi, e-devlet şifresi ile girerek onaylama yapar.

2. İş Güvenliği Hizmetlerini yapmak üzere, İşveren, İşyeri Temsilcisi, Destek Elemanı, İşyeri Hekimi ve İş güvenliği Uzmanından oluşan 5 kişilik ekip oluşturulur.

2.1.İşyeri Hekimi, İş güvenliği uzmanı ataması yapılmadan hazırlanan EVRAK ,BELGE ve RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

3. Atanan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı aşağıdaki ( C ) hizmetleri yapar ve raporlar. Bu raporların süreleri işyerinin tehlike sınıfına ve yapılan raporun türlerine göre genel olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yıldır. Bu sürelerin sonunda ilgili evrak, belge ve raporların yenilemeleri zorunludur.

3.1. Ayrıca işyerine alınan her çalışana işe başlamadan önce işe başlama eğitimi, sağlık raporu ve Temel İsg eğitimi verilmesi zorunludur.

B. AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

1. İşyeriniz Az Tehlikeli ve 50 kişi ve üzerinde ise;

1.1.Aşağıdaki C. maddesinde belirtilen tüm iş ve hizmetlerin alınması zorunludur.

2. İşyeriniz Az Tehlikeli sınıfta ve 50 kişinin altında ise;

2.1. İşveren veya vekili E-Sertifika alarak iş güvenliği uzmanının yapacağı aylık işlerini kendisi de yapabilir.

2.1.1. Aşağıda belirtilen ilk 10 iş ve hizmet ilk defasında ELVER OSGB tarafından yapılacak ve e- sertifika ile işveren veye vekili kalan aylık hizmetleri yasal olarak yapabilecektir.

2.1.1.1. Bu durumda Elver osgb raporların bitim tarihlerine kadar takipte kalır ve ücretsiz danışmanlık verecektir.

2.1.2. İşveren veya vekili E- Sertifika almaz yada alıncaya kadar Elver Osgb ile İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alarak aylık hizmetlerini almaya devam edilecektir.

2.1.3. Ayrıca İşveren veya Vekiline ait E- Sertifika almadan da kişi sayınız yada tehlike sınıfınız ne olursa olsun Elver Osgb’den aylık işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti almanız mümkün olacaktır

2.1.4. Az tehlikeli ve 1- 49 arasında olan işyeri için ELVER OSGB tarafından C. maddesi ile belirtilen ilk 10 hizmet yapılacaktır.

2.1.4.1. A. maddesinde açıklandığı üzere İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ataması yapılacak, ortalama 15-20 gün içinde belirtilen iş ve hizmetler yapıldıktan sonra isg katip sisteminden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çıkışı yapılarak (aylık hizmet verilmeyecek) evrak, belge ve raporlar işverene teslim edilecektir.

2.2. İşveren veya vekili E-Sertifika alarak yapacağı işinde İŞYERİ HEKİMİ İŞİNİ NASIL YAPACAK?

2.2.1. Çalışanın Aile sağlığı merkezinde kayıtlı olduğu aile hekimine hitaben (Az tehlikeli, 50 kişinin altında işyeri olduğunu belirtir) yazı ile müracaatı durumunda Sağlık ile ilgili rapor ve diğer hizmetleri ücretsiz olacaklardır.

C. 50 KİŞİ ÜSTÜNDE AZ TEHLİKELİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDEKİ İSG HİZMETLERİ

1. İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ (Aylık) (1-49 arasında Az Tehlikeli İşyerlerinde Zorunlu değildir)

2. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ (Aylık) (1-49 arasında Az Tehlikeli İşyerlerinde Zorunlu değildir)

3. RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (RDR EKİBİ: İşveren, İşyeri hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Çalışan temsilci ve destek elemanı )

3.1. Az Tehlikeli 6, Tehlikeli 4, Çok Tehlikeli sınıfta ise 2 yılda bir veya iş kazası, adres değişikliği, üretim koşullarında değişiklik olduğunda yenilenir.

3.1.1. İşletmedeki muhtemel riskler ve tedbirleri ile çalışan temsilcisi aracılığı ile tüm işletmeye anlatılır.

4. ACİL DURUM EYLEM PLANI RAPORU

4.1. Az Tehlikeli 6, Tehlikeli 4, Çok Tehlikeli sınıfta ise 2 yılda bir veya iş kazası, adres değişikliği, üretim koşullarında değişiklik olduğunda yenilenir.

4.2. İşletmedeki Acil Durum Karşısında muhtemel riskler ve tedbirleri ile Acil Durum Ekipleri tüm işletmeye asılacak yazı ile anlatılır/tanıtılır.

5. ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

5.1. Az Tehlikeli 3, Tehlikeli 2 ve Çok Tehlikeli sınıfta yılda bir, yeni işe giriş, iş kazası durumlarında eğitim verilmeden işe başlatılamaz.

6. ACİL DURUM (Deprem, Yangın, İş Kazası, Sabotaj vs ) GENEL EĞİTİMİ, TAHLİYE, TATBİKAT VE RAPORLARI

6.1.Tüm işyerlerinde işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın her yıl yenilenir ve işe her yeni giriş olduğunda mutlaka bu eğitim verilir.

6.2. İşletmenin risklerine ve çalışan sayısına göre, Acil Durum Ekip Amiri, Kurtarma, Söndürme, haberleşme ve ilkyardım ekipleri belirlenir.

6.2.1. Belirlenen ekiplere işyerinin muhtemel risklerine göre genel eğitim haricinde detaylı eğitim verilir ve raporlanır.

6.3. İşletmedeki Acil Durum Karşısında muhtemel riskler ve tedbirleri ile Acil Durum Ekipleri tüm işletmeye asılacak yazı ile anlatılır/tanıtılır.

7.  İŞLETMENİN YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN (Söndürme sistemler vs) UYGUNLUK RAPORU

7.1. İşyerinin yangın güvenliği bakımından gerekli güvenlik tedbirlerine, yangın söndürme sistemlerine (tüp, spring vs) bakılarak raporlanır.

8. TEMSİLCİ VE DESTEK ELEMANI SEÇİMİ, EĞİTİMİ VE GÖREV TEBLİĞİ

8.1. İşletmede çalışan sayısına göre temsilci seçimi yapılarak eğitilir, görev ve sorumlulukları anlatılarak tebliğ edilir.

8.2. İşletmede çalışan sayısına göre destek elemanı seçimi yapılarak eğitilir, görev ve sorumlulukları anlatılarak tebliğ edilir.

8.3. İşletme içine tüm çalışanların görebileceği yere temsilci ve destek elemanı adı soyadı, iletişim bilgileri asılarak duyurulur.

9. İLK YARDIMCI SERTİFİKASI

9.1. Az Tehlikeli 1/20, Tehlikeli 1/15 ve Çok Tehlikeli sınıfta ise 1/10 oranında ilkyardımcı bulunur.

9.2. Sağlık Bakanlığı / İl Sağlık müdürlüğü yetkili eğitim kurumu tarafından 8 saat 2 gün esasına göre eğitim sonunda il sağlık müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı ve uygulamalı sınav sonunda 85/100 puan kişilere ilkyardımcı sertifikası verilir. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.

10. SAĞLIK RAPORU ve GÖZETİMİ (İşe giriş Sağlık Raporları, Tahlil, Tetkik ve Periyodik Sağlık Kontrolleri ve Çalışabilir Raporu)

10.1. Az Tehlikeli işyerlerinde 5 yıl, Tehlikeli 3 yıl ve Çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir sağlık raporları yenilenir.

10.1.1.Sağlık raporu, işyerinin tehlike sınıfına göre çalışanın 6-12 parametre tahlil /tetkik yaptırması sonucu verilir. Tahlil /tetkikleri işyeri hekimi belirler.

10.2. İşyeri hekimi, aylık ziyaretlerde ortam gözetimi yapar. Çalışanların sağlık durumlarını takip ederek gerekli tedbirlerin alınmasını ister.

10.3. Yeni işe başlayan kişi çalışabileceğine dair sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

11. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ (İşyeri Hemşiresi – Çok tehlikeli 10 kişiden sonra (Aylık) zorunludur.)

12.  ORTAM (İş Hijyeni) ÖLÇÜM RAPORLARI (Toz, Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor ve Maruziyet Ölçümleri)(Yıllık)

13. MAKİNE DEMİRBAŞ, BASINÇLI KAPLAR, TAŞIMA GEREÇLERİ ( Vinç, Caraskal, Forklift, Lift) UYGUNLUK RAPORLARI,(Yıllık)

14.  ELEKTRİK TESİSATI (Topraklama, Kaçak Akım) UYGUNLUK RAPORLARI (Yıllık)

15. MESLEKİ EĞİTİMLER 

15.1. Çalışanlar işin niteliğine göre Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Yüksekte Çalışma, İşe özgü eğitim veya ileri eğitim almak zorundadır. 

SONUÇ : Yukarıdaki hizmetler ve raporlar işyerinin tehlike derecesine, çalışan sayısına, işçinin mesleğine ve yapacağı işin özelliklerine ve işletmenin kapasitesine göre artıtılabilir veya azaltılabilir. Anlatılan hususlar 6331 sayılı kanun kapsamında özetlenerek yazılmıştır. 

Anlaşılmayan hususlar var ise lütfen web sayfamızdan (sağ, altta) whatsaap sekmesinden sorularınızı iletebilirsiniz.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz.

01.07.2020

ELVER AKADEMİ