01.07.2020 tarihinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği AZ TEHLİKELİ ve 1-49 işçi çalıştıran işyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

Bu zorunlu bu hizmeti 2 şekilde yerine getirmeniz mümkündür.

1. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) Hizmet Almak

2. E-Sertifika Alarak (İlk iş ve hizmetleri OSGB yaparak) Aylık Hizmetleri Kendinizi Yapabilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DETAYLICA AÇIKLANMASI

1. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN (OSGB) HİZMET ALMAK

1.1. Ortak Sağlık Biriminden aylık sürekli hizmet almak

1.1.1. Bu süreç tamamen OSGB tarafından yürütülecek ve siz asli işinizi yapacaksınız. ( Hizmetler aşağıda 1.2. maddesinde açıklanmıştır.)

1.2. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden İlk Hizmetleri Almak

1.2.1. Çalışan Temsilcisi Seçimi /Atanması

1.2.1.1  Çalışan temsilcisi duyuru, seçimi, eğitimini ve görev tebliği

1.2.1.2. Aylık temsilci toplantıları düzenlemek

1.2.2. Destek Elemanı Atanması /Seçimi

1.2.2.1. Destek elemanı belirlenmesi, seçimi, eğitimi ve görev tebliği

1.2.2.2. Destek elemanı olacak kişinin İlkyardımcı eğitimi 16 saat  (Sağlık bakanlığı) tamamlatmak ve İlkyardımcı sertifikası almak

1.2.3. Risk Değerlendirme Raporu ( 6 Yıllık),

1.2.3.1. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Ataması

1.2.3.2. Risk Değerlendirme Ekibi Ataması ve Eğitimi

1.2.3.3. Risk Değerlendirme Raporu Tamamlanması ve Tebliği

1.2.4.  Acil Durum Eylem Planı (6 Yıllık),

1.2.4.1. İlgili işyerindeki Acil Durumların belirlenmesi ve eğitim planı yapılması ve Tebliği

1.2.5. Acil Durum ( Yangın, Deprem, Sabotaj, İş Kazası vs.. ) Eğitimi (1 Yıllık)

1.2.5.1. Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi

1.2.5.2. Acil Durum Eğitim, Tahliye ve Tatbikatları Yapılması ve Raporlanması

1.2.5.3. Acil Durumlar yönünden işletmenin uygunluk (İşaret levhası, yangın söndürme cihazı, acil çıkışlar vs) tespiti

1.2.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri ( 8 saat ve 3 Yıllık)

1.2.6.1. Tüm çalışanlar ve daha sonra işe girenler işe başlamadan önce 8 saat Temel İsg eğitimi almak zorundadır.

1.2.7. İşverenin veya Vekilinin E Sertifikası Üzerine Atama Yapılması

1.2.7.1. Yukarıdaki iş, hizmet ve raporlar hazırlandıktan sonra, E- Sertifika alan işveren veya vekili AÇSHB İsg Katip sistemi üzerinden işyerinin sgk sicil numarası üzerine E-Sertifika ataması yapılarak aylık hizmetin devamı sağlanacaktır.

2. E-SERTİFİKA ALARAK İŞVERENLERİN KENDİ İŞİNİ KENDİLERİNİN YAPABİLMESİ

2.1. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında düzenlenen protokol ile E-SERTİFİKA alan (Kayıt, Eğitim ve Sınav) işveren veya işveren vekilleri SADECE KENDİ İŞYERLERİNİN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinden İş Güvenliği Uzmanı yapacağı iş ve hizmetleri yapabileceklerdir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere 1.2. maddesindeki ilk ve hizmetler osgb tarafından yapılacaktır.

2.2. İşyeri hekiminin yapacağı işleri ise, işçilerin bağlı bulunduğu Aile hekimliklerinden hizmet alarak sağlayacaklardır. (Bu hizmetin formu Elver osgb tarafından sizlere verilecektir.)

Paylaş