KVKK’YA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR ?

KVKK’ya ihtiyaç birçok sistem açığından dolayı olmuştur, gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlar bir işlemin yapılabilmesi için birden fazla bilgiyi kendi sistemlerine kayıt edebilmekte ve bu bilgiler 3. şahıslar ile bilgimiz dışında paylaşılmaktaydı. Kanunla birlikte bunun önüne geçilmek istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 9 Nisan 2014 tarih ve E:2013/122, K:2014/74 sayılı kararında da; “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı […]”amaçladığı tespit edilerek, “ kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması neticesinde, özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması gibi etkenler” sebebiyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok daha fazla korunmaya muhtaç olduğu ifade edilmiştir.

Basit bir ifadeyle markete gidip kart ile alışveriş yaptığımızda, hangi ürünleri aldığımız market bünyesinde belli olmakta ve kayıt edilmektedir.

İlk bakışta masumca gözüken bu kayıtların detayına indiğimiz zaman ise, hayatımız hakkında birçok önemli bilgi vermektedir. Alınan ürün bebek bezi ise, bir ailemizin ve çocuğumuzun olduğu, aldığımız bezin fiyatından bütçemize ve hatta oturduğumuz semt bile tahmin edebilmektedir. Öyle ki aynı yerlerden yaptığımız sık alışverişler ise bu tür tespitleri kesinleştirmektedir.

Yine aynı şekilde, alınan kıyafetlerden giyim tarzımız, dini, siyasi düşüncelerimize kadar karşı tarafa bir iz bırakmış olmaktayız.

Karşı taraf art niyetli olup bizim bu bilgilerimizi başka şahıs ve kurumlar ile paylaşabilmekte hatta kendi içerisinde bile farklı bir kurumu varsa bizim bilgilerimizi otomatikman oraya kayıt edilerek daha sonrasında reklam çalışmaları için kullanabilmektedir.

Hemen, hemen hepimiz marketten alışveriş yapmış ve başka kurumlardan telefonumuza mesajlar gelmiş tatil beldesi tanımı yapılmış ya da özel eğitim kurumları mesajları, güzellik salonları mesajları yada masaj salonları mesajları çokça almış bulunmaktayız.

Yukarıdaki anlattıklarımız gündelik hayatımızdaki en basit kişisel veri örnekleriydi.

İşin daha ciddi boyutlarına bakacak olursak ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni bir düzenleme olmaması nedeniyle, polis birimleri arasında etkin iş birliğini hayata geçiren EUROPOL ile güvenlik birimlerimiz arasında elektronik veri paylaşımı noktasında sıkıntılar yaşanmıştır.

Ayrıca yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması ve bu yatırımları ile başka ülkelerdeki yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu veri aktarımı, kanuni düzenleme bulunmaması sebebiyle gerçekleştirilememiş ve bu durum yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması bakımından caydırıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

Kişisel verileri koruma kanunu ile bilgilerimizin iznimiz dışında 3. Şahıslara aktarımı önlenmiş olacaktır velev ki bilgiler aktarıldı ise ilgili kuruma şikâyette bulunarak maddi ve hapis cezasına kadar cezai işlem uygulanmaktadır.

Bu anlamda kanunda belirtilen tarihlere kadar işletmenizde ve şahsınızla ilgili gerekli çalışmaları yapmanız ve böylelikle cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmamakla birlikte kişisel verilerinize kontrol ve güven altına almış olacaksınız.

29.11.2019

Ali Selman ELVER

KVKK UZMANI

 

Paylaş