Değerli kullanıcımız;

VERBİS hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz lütfen 79 SORUDA VERBİS açıklamalarını okuyunuz...

Yeterli Bilgi Sahibi iseniz aşağıdaki giriş seçeneklerinden ( A, B veya C ) hangisini kullanacaksanız tıklayınız...

A- VERİ SORUMLUSU YÖNETİCİ GİRİŞİ

Veri Sorumlusu Yönetici Girişi butonu, Sicile kayıttan önce veri sorumlusunun teyidi için başvuru formu doldurularak gönderileceği ve başvurunun Kurumumuzca onaylanması akabinde irtibat kişisi atama, mevcut parola değiştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve Sicil kaydını silme işlemlerinin yapılabileceği bölümdür. Veri Sorumlusu "Kamu Kurumu" veya "Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi" ya da "Yurtdışında Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi" ise öncelikle bu buton aracılığıyla giriş yapılarak başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

B- VERBİS SİCİLE KAYIT 

Sicile Kayıt butonu, veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanmış olan kişi tarafından giriş yapılması ve "e-devlet kapısı" üzerinden doğrulanması akabinde veri sorumlusuna ait Sicil kaydının tamamlanabileceği bölümdür.

C- VERBİS SİCİL SORGULAMA

Sicil Sorgulama butonu, veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü kapsamında VERBİS’e girmiş oldukları bilgilerin kategorik bazda tüm ilgili kişilerce görüntülenebileceği bölümdür.

 

 

Paylaş