KOBİ KİMDİR ?

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ): 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan işletmelerdir.

KOBİ DANIŞMANI KİMDİR ?

KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

KOBİ DANIŞMANI NE İŞ YAPAR ?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek ve danışmanlık ettiği firmalara projeler hazırlayarak KOSGEB destekli, işletme kredileri sağlamak.

Bu amaçla; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İSG ve çevre koruma kurallarını takip etmek

b)Hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak,

c)Mali prosedürleri yürütmek

d)Hizmet kalitesini geliştirmek, müşteri portföyü oluşturmak,

e)Verdiği hizmetleri tanıtmak

f)KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak,

g)KOBİ’nin faaliyet yapısını, mali yapısını,  İK yapısını analiz etmek, pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini, dış çevre analizini yapmak,

h)Analiz sonuçlarını değerlendirmek,

i)KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak,

j)Sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek,

k)Hizmetin kapsamını belirlemek,

l)KOBİ ile sözleşme yapmak,

m)Hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek,

n)Sunulacak hizmetin unsurlarını oluşturmak/geliştirmek

o)Hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak

p)Risk analizi yapmak,

q)Kaynak planlaması yapmak,

r)Kontrol noktaları oluşturmak,

s)Hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek,

t)Hizmetleri raporlamak,

u)KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayarak, danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak,

v)Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

*** KOBİ REHBERLİĞİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Tıklayınız ) ""

***************************** /// *************************************

ELVER AKADEMİ DANIŞMANLIK,  Uzman Kobi Danışmanı Ali Selman ELVER tarafından bilgilendirmek ve hizmet almak için arayabilirsiniz…

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz.

Paylaş