İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır?

İşyeri açmadan (resmi işlemlere başlamadan önce) Avukatınız ile sonra Mali müşavirinizle görüşmenizde yarar vardır.

Açacağınız işletmenin Maliye kaydını, yapacağınız işin Faaliyetini / Nace kodlarında doğru belirlemek ve dolayısıyla Tehlike kodunu da doğru belirlemek ilerleyen süreçte değiştirmek zorunda kalmayacağınız (ki bu durumda ticaret odası , vergi dairesi, sgk vs maliyetli olacağından) şekilde yapmanız gerekmektedir.

Yine aynı şekilde çalışan işçilerin meslek kodlarını doğru şekilde belirlemeniz ve gerçeği yansıtması gerekmektedir.

Yukarıdaki hususların (temelin sağlam olması) doğru olması ilerleyen sürede İş sağlığı ve güvenliği konularının da doğru yapılmasına olanak verir.

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği” gereğince, iş yeri açılışının gerçekleşmesi için öncelikle iş yerinin hangi sınıfa dahil olduğu tespit edilmeli ve buna uygun şekilde belgeler tamamlanıp işlemler sürdürülmelidir. Yönetmeliğe göre tüm işlemlerin eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde yapılması şarttır. Eğer gerekli evraklar ilgili kurumlara teslim edilmez ve denetim yapılmazsa ya da ruhsatsız iş yeri açma girişiminde bulunulursa cezai işlem uygulanır.

Bir iş yerinin açılışının gerçekleşmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması şarttır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan iş yerinin işletilmesi halinde, İl Özel İdaresi veya belediyeler tarafından söz konusu iş yeri kapatılır.

İş yeri kavramı burada fabrikaları, tezgahları, ticarethaneleri, yazıhaneleri, mağazaları, imalathaneleri, dükkanları ve tüm sınai işletmeleri kapsar.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatını almak için iş yeri adresinin bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuru neticesinde talep edilen belgeler kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

1. İş yeri sınıfının belirlenmesi

Tüm ruhsat işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşebilmesi için önce iş yerinin hangi sınıfa dahil olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda iş yerleri ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım;

Gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler,

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri şeklindedir.

Faaliyeti esnasında bir şekilde çevresine kimyasal, biyolojik, ruhsal ya da sosyal açıdan zarar vermesi muhtemel müesseseler, gayrisıhhi müessese olarak adlandırılır. Gayrisıhhi müesseseler de kendi içinde üçe ayrılır ve hepsi için ayrı koşullar söz konusudur.

1. sınıf gayrisıhhi müesseseler; özel kullanım alanlarından uzak tutulmalıdır. Bu tip iş yerlerinin ruhsat işlemleri büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülür.

2. sınıf gayrisıhhi müesseseler;, kişisel alanlardan kesin olarak uzak tutulması gerekmez ancak bu alanlarda tehdit içerip içermediği önceden incelenmelidir. Bu tip iş yerleri ilçe belediye tarafından ruhsatlandırılır.

3. sınıf gayrisıhhi müesseseler; sağlık denetimi yapılması koşuluyla diğer özel kullanım alanlarının yakınında açılabilecek olan müesseselerdir. Bu iş yerleri de ilçe belediyelerince ruhsatlandırılırlar.

İmalat yapılmayan iş yerleri ise sıhhi müesseselerdir. Sıhhi iş yerlerinde yalnızca sergileme ve satış yapılır.

Sıhhi ve gayrisıhhi iş yeri açma ruhsatı başvuru formları:

Sıhhi  gayrisıhhi

2. Gerekli belgelerin tamamlanması

Gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerin ruhsat alabilmeleri için birtakım belgeleri tamamlamaları zorunludur. Bu belgeler iş yerlerine göre farklılık gösterir ve detaylıdır. Söz konusu belgelerin neler olduğu ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

3. Başvuru

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan formlar doldurularak diğer tüm belgelerle birlikte teslim edilir. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde, ilgili memur tarafından belgelerin ibraz edildiğini belirten belge düzenlenir.

Başvurunun alındığını gösteren belge:

4. İş yerinin kontrol edilmesi

Ruhsat almak için teslim edilen belgeler, yetkililer tarafından incelenir. Değerlendirmeler sonucu herhangi bir sorun olmadığı kararına varılan belgeler, Ruhsat Kontrol Komisyonuna teslim edilir. İş yeri umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden önce yetkili, iş yeri ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğüne danışır. İş yerinin asayiş açısından herhangi bir sorun teşkil etmediği düşünülürse Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvura bulunulur.

5. Ruhsatın kesinleşmesi

Ruhsat Kontrol Komisyonu tarafından kontrol edilen iş yerinde hiçbir sorun bulunmamış ise bu iş yeri için; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Tüm ruhsat işlemleri tamamlanmış olan iş yerlerinde faaliyete başlanabilir.

Ruhsatlı bir şekilde faaliyetlerin sürdüren bir iş yerine sonradan bir iş yeri ortağı alınmış ya da iş yerine halihazırda ortak olan bir kişi ortaklıktan ayrılmış ise bu iş yeri için yeniden ruhsat çıkarılması zorunlu değildir. Bununla birlikte iş yerinin başka bir adrese taşınması, iş yeri sahibi vefatı gibi durumlarda da tekrardan ruhsat çıkarma işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur. İş yeri sahinin vefatı halinde ruhsat, mirasçılara devreder.

İş yeri çalışma belgesi (ruhsat): Çalışma belgesi

İş yeri Açma Ruhsatı Fiyatı Ne Kadar?

İş yeri sınıfına göre değişen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2019 yılı ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

550 TL sabit ücret + m2 fiyatı 1 TL + 99 TL KDV + 35,70 TL Damga Vergisi

İş yeri Açma Ruhsatı Kaç Günde Alınır?

Ruhsat çıkarmanın ne kadar süreceği, iş yerinin faaliyet göstereceği alan, başvuru yapılan belediyedeki yoğunluk gibi faaliyetlere bağlı olduğundan net bir süre vermek doğru olmaz.

İş yeri Açma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüm iş yeri çeşitleri için istenen evrak listesi aşağıda sıralanmıştır.

Sıhhi İş Yerleri Ruhsat Başvurusunda Gereken Belgeler

1. Şahıslar için

Tapu fotokopisi

Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

Kira kontratının aslı ve fotokopisi

İskan belgesi

Yangın söndürme cihazına ait (6 kilogramlık) fatura fotokopisi

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (T.C. kimlik numarası ile birlikte)

Oda kayıt fotokopisi

Ustalık gerektiren iş yerlerinden ustalık belgesi

2. Şirketler için ilave olarak

Oda kayıt fotokopisi

İmza sirküleri

Ticari sicil gazetesi

Gayrisıhhi İş Yerleri Ruhsat Başvurusunda Gereken Belgeler

1. Şahıslar için

Tapu fotokopisi

İskan belgesi

Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C. kimlik numarası ile birlikte)

Sorumlu müdür sözleşmesi

Deşarj izni veya analiz raporu

Emisyon izni veya analiz raporu

Kat maliklerinden muvafakatname

İtfaiye raporu

Kira kontratının aslı ve fotokopisi

Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

2. Şirketler için ilave olarak

Ticari sicil gazetesi

İmza sirküleri

Umuma Açık İş Yerleri Ruhsat Başvurusunda Gereken Belgeler

1. Şahıslar için

Adres tespiti

Noter tasdikli kira kontratı

Noter tasdikli tapu fotokopisi

Sabıka kaydı

2 adet vesikalık fotoğraf

Vergi levhası

İç ve dış cepheden fotoğraf

İskan belgesi (2 adet)

Oda ve faaliyet belgesi

Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C. kimlik numarası ile birlikte)

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar

2. Şirketler için

Adres tespiti

İskan belgesi (2 adet)

İç ve dış cepheden fotoğraf

İmza sirküleri

Oda ve faaliyet belgesi

Noter tasdikli tapu fotokopisi

Noter tasdikli kira kontratı

Ticari sicil gazetesi

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar

Bir önceki yazımız olan İşyeri / Dükkan Açmak İçin Gerekli Belge ve Temel Maliyetler başlıklı makalemizde dükkan açmak için gerekli belgeler, dükkan açmak için gerekli temel maliyet ve dükkan açmak için gerekli temel maliyetler hakkında bilgiler verilmektedir.

05.12.2019

Her türlü sorularınız için:

      Ali Selman ELVER

İç Denetmen ve Tetkik Uzmanı

          0542 201 60 60

Paylaş