SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAATI UYGULAMALARI

Sosyal güvenlik konusu, sürekli cereyan eden mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, ülkemizde kurumların bu konuda çalışma yapma zorunluluğu bulunmamasından dolayı ciddi düzensizlikler ve bilgi eksiklikleri bulunmaktadır.

Kurumların sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda gerekli çalışmaların ele alınması, işletmelerin tüm birimlerinin işleyişi ve işletmelerin ileride yaşayabileceği ceza ve sorunlara karşı tedbir alması açısından hayatidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ALO 170 İHBAR Hattı’nın kullanıma başlanması ile birlikte çalışanlar veya yakınları tarafından Kayıt Dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik sorunlarının yetkili mercilere ulaşması sonucu her geçen gün şikayetler ve denetimler artmakta ve şirketler bu konu hakkında ciddi mali ceza riskleri doğmaktadır.

ELVER DANIŞMANLIK, olarak, iş ve sosyal güvenlik konularında işletmeleri ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yapmaları için sosyal güvenlik ekibimizle sizler için çözüm üretmekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında, doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti almak ister misiniz?

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir.

ELVER DANIŞMANLIK olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

*İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

*Özlük Dosyası Hazırlanması

*Belirli, Belirsiz İş Sözleşmeleri,

*Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

*Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,

*Deneme Süreli İş Sözleşmesi,

*Takım Sözleşmesi,

*İkale Sözleşmesi Örnek Uygulamalar

*İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve Sorunları

*Sözleşmenin Feshinde Usul

*İhbar Önelleri Ve Kullanımı

*Hak Düşürücü Süreler

*Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi

*Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları

*Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları

*İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları

*İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları

*İş Güvencesi Tazminatı ve İşe İade

*Kötü Niyet Tazminatı

*Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları

 

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANIMIZ  tarafından verilecek özel eğitimlerden yararlanmanız ve işletmeniz için + (artı) değer olmanız dileğiyle...

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz…

Paylaş