0212 872 25 26
İş Güvenliği - Elver Akademi

Temel İsg Eğitimleri

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Elver OSGB, İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri Kapsamında verilen eğitimler 30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve  07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayı ve  24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılmaktadır. EĞİTİMİN AMAC...


İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği, İş güvenliği uzmanlarının görevleri MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İlgili birimlerle işbirliği... REHBERLİK İşyerinde yapılan ç...


Yangın Güvenliği Eğitimi

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmenin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. Öncelikle firma profiliniz Yangın Güvenliği Uzmanınca, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, firmanıza en küçük detayına kadar hizmeti ve süreci raporlandırır. E...