0212 872 25 26
İş Güvenliği - Elver Akademi

Tehlikeli Madde Güv. Danışm.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD) 2010 yılında ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)’ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde T...


Kimyasal Maruziyet Risk Değ. Rap.

KİMYASAL MARUZİYET RİSK DEĞERLENDİRMESİ (HSE-COSHH ve ILO-Chemical Control Toolkit Yöntemlerine Göre (*)) Amaç Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi, işyerinde bulunan kimyasalların çalışanların sağlık ve güvenliğine dair etkilerini belirlemek ve bunları azaltıcı veya tamamen ortadan ortadan kaldırmaya yönelik önlem almak amacına yönelik yapılmaktadır. HSE-COSHH ve ILO-Chemical Control Toolkit yöntemi Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesinin ilk adımı işyeri ortam ölçümleri ya...


Temel İsg Eğitimleri

  TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Elver OSGB, İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri Kapsamında verilen eğitimler 30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve  07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayı ve  24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılmaktadır. EĞİTİMİN...


İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği, İş güvenliği uzmanlarının görevleri MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İlgili birimlerle işbirliği... REHBERLİK İşyerinde yapılan ç...


Yangın Güvenliği Eğitimi

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmenin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. Öncelikle firma profiliniz Yangın Güvenliği Uzmanınca, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, firmanıza en küçük detayına kadar hizmeti ve süreci raporlandırır. E...


Paylaş