5651 SAYI ve 23.05.2007 TARİHLİ KANUN NEDİR?

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

 İnternet'ini birden çok kullanıcıya paylaştıran tüm işletme ve kurumlar için, 5651 BTK Yasası gereği kimlik doğrulaması yapılarak İnternet erişim log' larının tutulması zorunludur.

 Bu kapsamda tüm okullar, üniversiteler, hastaneler, oteller, restoranlar, kafeler, fabrikalar, şantiyeler, devlet kurumları, çoklu personeli olan tüm işletmeler ( Avukat, Mali Müşavirlik, Danışmanlık, Emlakçılık ofisleri vs) , 5651 yasası gereği kimlik doğrulayarak log tutmak zorundadır.

 Kurum ya da işletmenin İnternet'inin illegal şekilde kullanımı sonucu oluşan hukuki durum karşısında ilgili merciye istenilen log'un sunulamaması halinde 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin onuncu fıkrasında; “Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

 

LOG NEDİR ? BU İŞLER KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR ? 

 İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadeleyi düzenleyen 5651 sayılı yasa uyarınca kullanıcıların digital faliyetlerinin tutulmasına genel olarak loglama faliyetleri denir.

Loglama faliyetleri bir veya birden fazla internet hizmetini geçici veya devamlı olarak sunan tüm kişi ve kurumları kapsayan bir faliyettir; Yani Sadece büyük telekomikasyon oparatörleri, hosting ve yer sağlayıcı gibi firmaları değil, ufak cafelerden restourantlara internet alt yapısını birden fazla kişiye sunan tüm işletmelerde müşteri ve çalışan dahil loglama faliyetlerini yapmak zorundadır.

İŞVERENLER NE YAPMALIDIR?

Bu kanun kapsamında yazılım programı hizmeti sunan firmalardan hizmet satın alınmaları gerekmektedir.

Başa gelmeden, ders al, hizmet al... Keşke deme !

Paylaş