1. İSG İLK EVRAKLARI
1.1.Temsilci Seçimi
1.1.1. Temsilci Seçimi Duyurusu
1.1.2. Temsilci Seçimi Hazirun Listesi
1.1.3. Temsilci Seçimi Tutanağı
1.1.4. Temsilci Eğitimi
1.1.5. Temsilci Görev Tebliği
1.1.6. Temsilci Ataması
1.1.7. Temsilci Yönetmeliği
1.2. Destek Elemanı Ataması
1.2.1.. Destek Elemanı Görev Tebliği
1.2.2. Destek Elemanı Eğitimi
1.2.3. Destek Elemanı Yönetmeliği
2. RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
2.1. Risk Değerlendirme Ekibi Oluşumu
2.2. Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi
2.3. Risk Değerlendirme Kontrol Listeleri
2.4. Risk Değerlendirme Yönetmeliği
3. ACİL DURUM EYLEM PLANI
3.1. Acil Durum Eylem Planı Kontrol Listeleri
3.2. Acil Durum Eğitimleri Ataması
3.3. Acil Durum Yönetmeliği
4. SAĞLIK GÜVENLİK PLANI
4.1. Sağlık Güvenlik Planı
5. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA ÖNLEME PLANI
6. DIŞA (Geçici) GÖREVLENDİRME
7. İSG TALİMATLARI
7.1. İsg Genel Talimatları
7.2. Kişisel Koruyucu Talimatları
7.3. Makine ve Demirbaş Kullanım Talim.
7.4. Elle Taşıma Talimatları
7.5. Yüksekte Çalışma Talimatları
7.6. Hijyen talimatları
7.7. Araç Kullanım Talimatları
8. AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ
8.1. OSGB Tarafından Yapılacak Hizmetler
8.1.1. Risk Değerlendirme Kurulu belirlenmesi
8.1.1.1. Risk Değerlendirme Kurulu eğitimi
8.1.2. Risk Değerlendirme Raporu (6 yıl)
8.1.3. Acil Durum Eylem Planı (6 yıl)
8.1.4. Temel İsg Eğitimi (8 Saat- 3 yıl)
8.1.5. Acil Durum Genel Eğitimi (1 yıl)
8.1.6. Acil Durum Ekipleri belirlenmesi ve eğitimi
8.1.7. Sağlık Raporu Oluşturulması (5 yıl)
8.1.8. İlkyardımcı Sertifikası (3 yıl)
8.1.9. Tespit öneri Defteri tasdik edilmesi
8.1.10. Temsilci seçimi / ataması ve eğitimi
8.1.11. Destek Elemanı ataması ve eğitimi
8.2. İşveren Tarafından Yapılacak Hizmetler
8.2.1. İş Güvenliği Hizmetleri
8.2.2. İş Sağlığı Hizmetleri
8.2.3. E- Sertifika Taahhütnamesi
8.3. Az Tehlikeli İşyerleri Yasal Dayanakları
9. NACE ve MESLEK KODLARI
9.3. Tehlike Sınıfları Yönetmeliği
9.4. Meslek Kodları Yönetmeliği
10. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
10.1. İç Tetkik ve Kontrol Listesi
10.2. İşletme Yeterlilik Tespiti
10.3.  KYS Uygunluk Eğitim ve Listesi
10.4. İşletme İç Yönetmeliği
10.5. Disiplin Yönetmeliği
10.5.1. Disiplin Kurulu Oluşumu
10.5.2. Disiplin Kurulu Toplantı Tutanakları
10.6. İşletme Sosyal Uygunluk Politikaları
10.6.1. İşletme Politikaları Eğitimi
10.7. Sosyal Sorumlu Atama yazısı
10.8. Şikayet Prosedürü ve Eğitimi
10.8.1. Şikayet Kurulu Oluşumu
19.8.2. Şikayet Kurulu Toplantı Tutanakları
10.9. Kontrol Listeleri ve Sorumluları Tebliğ
10.10. Ortam Ölçüm ve Analizler
10.11. Dış Denetim Öncesi İç Tetkik
10.12. Süreklilik ve Raporlama
EVRAK BELGELERİN SAYFAMIZDAN İZİNSİZ ALINMASI, KOPYALANMASI veya PAYLAŞILMASI YASAKTIR !
 
11. İSG TEMEL EĞİTİMLERİ
11.1. İsg Eğitim Listeleri ve Sınav Sorular
11.2. Çalışanların Temel İsg Eğitim Yönetm.
11. 2. Eğitim Slaytları
11.2.1. Az Tehlikeli İşyerleri (8 Saat)
11.2.2. Tehlikeli İşyerleri ( 12 Saat)
11.2.3. Çok Tehlikeli İşyerleri ( 16 Saat )
12. ACİL DURUM EĞİTİMİ
12.1. Acil Durum Ekipleri Eğitimi
12.1.1. Eğitim Listesi ve Sınav Soruları
12.2. Acil Durum Genel Eğitimleri
12.2.1. Eğitim Listesi ve Sınav Soruları
12.3. Acil Durum Ekipleri Listesi
13. YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
13.3. Yüksekte Çalışma Kontrol Listesi
14. İLKYARDIMCI EĞİTİMİ
14.1. İlkyardım Prosedürü
14.2. İlkyardım Eğitimi Müracaat Formu
14.2. İlkyardım Eğitime Katılım Listesi
14.3. İlkyardım Eğitim Kitapçığı
14.3.1. İlkyardım Sınav Soruları 1
14.3.2. İlkyardım Sınav Soruları 2
14.3.3. İlkyardım Sınav Soruları 3
14.3.4. İlkyardım Eğitim Videoları
14.4. İlkyardım Yönetmeliği
14.5. İl Sağlık Müdürlüğü Genelgeleri
15. İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
15.1. İK Eğitim Prosedürleri
15.2. İK Eğitim Konuları
15.3. İK Eğitim Talebi

Paylaş