Değerli Müşterimiz;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 01.07.2020 tarihinden itibaren, AZ TEHLİKELİ ve 1- 49 işçi çalıştıran işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti yürürlüğe girdi. Dolayısıyla artık işyerinize işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gelecektir.

Bu zorunlu hizmeti 2 şekilde yerine getirmeniz mümkündür.

1. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet almak

2. E-Sertifika alarak (İlk iş ve hizmetleri OSGB’nin yapması) aylık hizmetleri kendinizin yapabilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DETAYLI AÇIKLANMASI

1. ELVER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN HİZMET ALMAK

1.1. Aylık Sürekli Hizmet Almak : Bu süreç tamamen tarafımızdan yürütülecek ve siz asli işinizi yapacaksınız.

1.1.1. Hizmet alım detayları için tıklayınız

1.2. Elver İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sadece İlk Hizmetleri Almak  

1.2.1. Bu süreçte İlgili İşveren, E- Sertifika alıncaya veya aldıktan sonraki ilk iş olarak aşağıdaki hizmetler tarafımızdan yapılacaktır:

1.2.1.1. Risk Değerlendirme Raporu ( 6 Yıllık)

1.2.1.1.1. Risk Değerlendirme Ekip oluşumu, Eğitimi, Raporlanması ve Tebliği

1.2.1.2. Acil Durum Eylem Planı (6 Yıllık)

1.2.1.3. Acil Durum ( Yangın, Deprem, Sabotaj, İş Kazası vs.. ) Tüm Çalışanların Eğitimi  (1 Yıllık)

1.2.1.4. Acil Durum Ekipleri Oluşturulması (Kurtarma, Söndürme, Haberleşme ve İlkyardım)

1.2.1.5. Acil Durum (Yangın, Deprem, Sabotaj, İş kazası vs..) Ekipleri Eğitimi ( 1 yıllık)

1.2.1.6. İsg Temel Eğitimleri ( 8 Saat- 3 yıllık)

1.2.1.7. Çalışanların Sağlık Raporları (5 yıl)

1.2.1.8. İlkyardımcı Sertifikası ( 8 saat x 2 gün = 16 saat) ( 3 yıl- İl Sağlık Müdürlüğünce)

1.2.1.9. Temsilci Seçimi, Eğitimi ve Görev Tebliği

1.2.1.10. Destek Elemanı Seçimi, Eğitimi ve Görev Tebliği

1.2.1.11. İşveren veya Vekili Evrak ve Prosedür Eğitimi

1.2.2. E- Sertifika alan işverenin veya vekilinin kendi işyeri sgk sicil numrası üzerinden isg katip ataması yapılarak aylık hizmetin devamı sağlanacak ve danışmanlık hizmetimiz ücretsiz ve sürekli devam edecektir.

1.2.3. Hizmet alım detayları için tıklayınız

2. E - SERTİFİKA ALAN İŞVEREN veya VEKİLİNİN KENDİ İŞİNİ YAPABİLMESİ

2.1. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında düzenlenen protokol ile E-SERTİFİKA (İncelemek, kayıt olmak için tıklayınız) alan işveren veya işveren vekilleri SADECE KENDİ İŞYERLERİNİN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinden İş Güvenliği Uzmanı yapacağı iş ve hizmetleri yapabileceklerdir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere ilk ve hizmetlerden 1.2. maddesinde belirtilen iş ve hizmetler tarafımızdan yapılacaktır.

2.2. İşyeri hekiminin yapacağı işleri ise, işçilerin bağlı bulunduğu Aile hekimliklerinden hizmet alarak sağlayacaklardır. ( Bu form Elver Osgb tarafından verilecektir.)

2.3. E -Sertifika detayları için tıklayınız

Paylaş