ATIK YÖNETİM PLANI

Atıkların oluştuğu çevrede azaltılması, niteliklerine göre ayrıştırılması, toplanarak geçici depolama alanlarına nakledilmesi, geri dönüşüm sürecine kazandırılması, bertaraf edilmesi ve nihayetinde kontrolünün sağlanması atık yönetimidir.

Merkez olarak Bakanlık, yerel olarak belediyeler tarafından denetimi yapılan atık yönetimi faaliyetleri son derece önemli olan konulardan birisidir.

Gerek endüstriyel atıkla gerekse tıbbi atıklar, hem çevreye hem de insan sağlığına birincil derecede tehlikeli olarak zarar verebilecek atıklardır.

Bu yüzden bakanlık en üstte olacak şekilde yerel yönetimlerin de ortak payda kabul ederek atık yönetimini tamamen bilimsel ve teknik çerçevede ele alması gerekmektedir.

Atik Yonetimi Faaliyetleri
 
 
Atik Yonetimi Hiyerarsisi
 
 
Atik Yonetimi Mudurlugu
 
 
Atik Yonetimi Nedir
 
 
Atik Yonetimi Uygulama
 
 
Atik Yonetimi Uygulamasi
 
 
Atik Yonetimi Yonetmeligi 2019
 
 
Atik Yonetimi
 
 

 

Önemli bir kısmı geri kazanım sürecine dahil olan bu atıkların, depolama alanları ve geri dönüşüm tesisleri, yeniden kullanma işlemlerin sürdürülebilmesini sağlamaktadır.

ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI

Ekonomik faaliyetleri sonucu fabrika, tesis ve benzeri işletmelerde meydana gelen katı ve sıvı atıkların belirli bir plan dahilinde, çevreye zarar vermeden tasfiyesi için atık yönetimi uygulaması yapılmaktadır. İşletmeler için yasal bir zorunluluk olan bu uygulamanın yetkin personel tarafından yürütülmesi, hem çalışanların sağlığı hem de üretim sürecinin devamlılığı için en gerekli şartlardan birisidir.

Somut faaliyetler olarak yürütülen bu uygulamanın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanıma açılan dijital atık yönetimi uygulaması da mevcuttur. Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile eş güdümlü şekilde işletilen bu uygulamayla amaçlanan şey atık taşıma faaliyetlerinin devam etmesidir. İşletmeler atık beyan sistemi ve kütle denge sistemine bu uygulama aracılığıyla veri girişi yapacaktır.

atık yönetimi ile ilgili görsel sonucu

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 2019

2 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 29314 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Atık Yönetimi Yönetmeliği 2018 yılında da geçerliliğini korumaktadır. Endüstriyel tesislerin ilgili kanun ve mevzuatlar gereği Atık Yönetim Planı onayı alarak faaliyetlerine başlaması önem arz etmektedir.

Üretim faaliyetleri sonucunda atık oluşan ve bu atığı belirli bir plan dahilinde tasfiye edecek olan iş kollarının, bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışmalarını tamamlayarak atık yönetim planı oluşturmaları faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından mühimdir. Elver Çevre Danışmanlık olarak bizler, size gerekli olan atık yönetim planı onayını ilgili tüm süreçlerde uzman desteği sağlayarak temin ediyoruz. Üstelik bu süreçlerin olabildiğince ergonomik tamamlanması açısından elimizden gelen her şey yapıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ

Tüm yönetim biçimlerinde olduğu gibi bu alanda da atık yönetimi hiyerarşisi söz konusu olmaktadır. Genel olarak bu hiyerarşiyi veya piramidi açıklamak gerekirse;

  • Birincil amaç atık oluşumunun önlenmesidir.
  • Önlem alınmasına karşı atık oluşacaksa asgari seviyede olmasına çalışılır.
  • Ortaya çıkan atık yeniden kullanılabilir özellikteyse faaliyet sürecine tekrar dahil edilir.
  • Tekrar kullanılamayacaksa geri dönüşümde bir takım muameleler ile geri kazandırılır.
  • Bu da mümkün değilse, atıkların teknik özelliklerinden faydalanılarak enerjiye dönüşümü sağlanır.
  • Tüm bu aşamalara rağmen elimizde atık kalıyorsa düzenli şekilde depolanır veya yakılır. Bu işlemin teknik adı bertaraf etmektir.

atık yönetimi ile ilgili görsel sonucu

Belirli bir süreç izlenerek maksimum fayda ilkesine göre hareket edilmektedir. Çok tehlikeli atıkların çevreye zarar vermemesi  amacıyla yok edilmesi için özel önlemler alınmaktadır.

Elver Çevre Danışmanlık firması olarak işletmelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapması, ÇED raporunun hazırlanması, çevre izin ve lisans belgesinin alınması gibi çalışmalarda % 100 destek sağlıyoruz. Bakanlık nezdinde iş güvenliği açısından da sorumluluk alarak tüm bilgi ve belgelerin nizami şekilde hazır edilmesi için çalışıyoruz. Deneyimli personelimiz ile birlikte sunduğumuz çözüm ortaklığı ile çevre danışmanlığı alanında sizlere gerekli olan tüm hizmetleri toplam kalite anlayışına uygun olarak yürütüyoruz.

atık yönetimi ile ilgili görsel sonucu

Paylaş